72. Anna-Mari Kaskinen: Ihmisen paperit * * * * *

73. Riitta Ali-Rekola: Lintuni kaivattuni * * *

74. Anna-Leena Härkönen: Onnen tunti * * * * *