Lääkärin käsikirjassa (2009,  Kustannus Oy Duodecim) todetaan esim.

KLL:stä: Tutkimuksissa on todettu, että hoidon aloittaminen ongelmattomassa ja oireettomassa vaiheessa on haitallisempaa potilaalle kuin pelkkä seuranta ilman hoitoa. Usein potilaan vointia ja laboratorioarvoja voidaan jäädä seuraamaan vuosiksi ilman hoitoa.

Myeloomasta: Oireetonta potilasta ei yleensä hoideta, sillä vointia ei pystytä kohentamaan eikä elinikää varmuudella pidentämään.