Mitä suomi pelkää?

Suomalaisten suurin pelko on huoli vakavasta sairaudesta. Tuoreen poliisin teettämän tutkimuksen mukaan se huolettaa ainakin vähän 85:tä prosenttia suomalaisista. Pelko yksinäisyyttä ja sairautta kohtaan ovat lisääntyneet jonkin verran viimevuosina. Seuraavina tulee työttömyys ja taloudelliset ongelmat, jotka myös taantuman myötä ovat lisääntuneet. Suomalaisten yleinen turvattomuuden tunne on tutkimuksen mukaan lisääntynyt vuodesta 2006. Tutkimukseen vastasi reilu 40 000 14-74 vuotiasta suomalaista.