Korkeimmin koulutetut selviävät parhaiten syövistään, ilmenee suomalaistutkimuksesta. Tuhansia syöpäkuolemia olisi mahdollista estää, jos kaikilla potilailla olisi parempi terveystietoisuus.

Parhaiten koulutetut selvisivät järjestelmällisesti muita paremmin sairaudestaan 27 eri syöpätyypissä. Tutkijat kävivät läpi syöpädiagnoosit 1971 - 2005 ja sen, miten potilaat selvisivät sairaudesta pitkällä aikavälillä.

Tutkijoiden mukaan tuhansia kuolemia voitaisiin estää muun muassa aiemmalla hoitoon hakeutumisella oireiden ilmaantuessa. Hyvä terveystietoisuus auttaa oireiden tunnistamisessa. Lisäksi tutkijat arvelevat, että koulutetuilla on helpompi selvitä monimutkaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä kuin vähemmän koulutettujen.

Tutkijat arvioivat, että yksistään vuosina 1996 - 2005 olisi voitu välttää 4 300 kuolemaa, jos vähemmän koulutetut saataisiin pärjäämään sairautensa kanssa yhtä hyvin kuin eniten koulutettujen ryhmä.

Sairaudesta selviytymisen ero selittyy tutkijoiden mukaan ennen kaikkea sillä, että korkeammin koulutetut lähtevät herkemmin lääkäriin ja osallistuvat useammin syöpäseulontoihin. Myös alhaisimmin koulutettujen heikkoa selviytymistä saattavat selittää elämäntavat, kuten tupakointi ja alkoholin käyttö.

Suomalaistutkimus julkaistiin arvostetussa British Journal of Cancer -lehdessä viime vuoden lopulla.

Yle-uutiset 20.1.2011