Hyvä Me!

Valokuvaus- ja kirjoituskilpailun satoa pitkäaikaussairaudesta ja vammaisuudesta perheessä

Julkaisuun on koottu kokemuksia arkipäivän haasteista sellaisissa perheissä, joissa joku perheenjäsenistä on vammainen tai pitkäaikaissairas. Kirjassa halutaan tuoda päivänvaloon erilaisuudessa piilevää valtavaa energiaa ja osaamista. Nämä jäävät usein huomaamatta tämän päivän maailmassa.

Kirjan kirjoitukset ja kuvat osoittavat sen, että kokemusten jakaminen on arvokasta. On myös tärkeää huomata, miten rikasta elämää jokainen meistä elää.

Julkaisussa on HYVÄ ME -kilpailun 10 parasta valokuvaa ja 19 parasta kirjoitusta. Myös muita kilpailuun osallistuneita kuvia on käytetty kirjan kuvituksena.

134528-086589.jpeg