FAKTOJA LUUYTIMENLUOVUTTAJAREKISTERISTÄ

  • Rekisteri on perustettu vuonna 1992. Perustamista tuki Suomen Raha-automaattiyhdistys ensimmäisen viiden vuoden ajan noin
    2 miljoonalla eurolla.

  • Rekisterissä on noin 21 000 jäsentä, joista kaksi kolmasosaa on naisia. Jäsenten keski-ikä on 35-37 vuotta.

  • Vuosittain noin 20-40 suomalaista luovuttaa luuydintä tai veren kantasoluja. Kesäkuun 2008 loppuun mennessä yli 400 suomalaista oli luovuttanut luuydintä tai veren kantasoluja tuntemattomalle potilaalle.

  • Kolmannekselle potilaista löytyy hyvä luovuttaja perhepiiristä. Tällöin rekisterin luovuttajaa ei tarvita. 

  • Vuosittain rekisteri välittää 65–75 kantasolusiirrettä.

  • Puolet kotimaisista potilaista saa siirteen kotimaiselta luovuttajalta. Valtaosa ulkomailta tulevista kantasolusiirteistä tulee Saksasta ja muista Euroopan maista.

  • Yli puolet siirteen saaneista potilaista on parantunut kantasolusiirron avulla.