www.tays.fi

Stroke Unit korvataan suomenkielisellä nimellä

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen on vastauksenaan yksittäisen henkilön kanteluun todennut, että Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialueelle 3 sijoittuvan Stroke Unit -nimisen yksikön nimi ei täytä kielilain ja hyvän hallintotavan vaatimuksia muun muassa asianmukaisen neuvonnan ja ymmärrettävän kielenkäytön osalta.

Kyseessä on TAYS Keskussairaalan aivohalvausyksikkö, joka antaa aivoverenkiertohäiriöpotilaiden ensivaiheen hoitoa.  Esimerkiksi aivoinfarktiin sairastuneiden liuotushoito toteutetaan yksikössä. Yksikköön ohjataan potilaita sisäisesti sairaalan ensiavusta.

Vieraskielinen nimi esiintyy muun muassa sairaalan opasteissa ja sairaanhoitopiirin internet-sivuilla. Yksikölle ei ole aiemmin vahvistettu organisaatiossa muuta, suomenkielistä vastinetta.

Oikeusasiamiehen päätöksessä pyydetään kuntayhtymää ilmoittamaan 31.8.2010 mennessä, mihin toimenpiteisiin päätös on mahdollisesti antanut aihetta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri valmistelee päätöksen johdosta yksikölle suomenkielisen nimen, joka kuvaa yksikön toimintaa ymmärrettävästi ja asiakaslähtöisesti.