Syäpä:

26 937 uutta syöpää

10 662 kuoli syöpään

Kipu on määrällisesti vaikein oire. Se on myös eniten pelätty ja helpoin hoitaa. Syöpäkivun alihoitoa ovat tutkineet monet sekä suomalaiset että ulkomaiset tutkijat. Tutkimukset ovat poikkeuksetta antaneet tulokseksi että jopa 50 % syöpäkivusta alihoidetaan. Kun katsoo opioidien (vahvahkojen kipulääkkeiden) kulutusta maailmanlaajuisesti, on Suomi aika surkealla sijalla. Jopa pohjoistamista Suomessa hoidetaan kipua surkeimmin.

Kaikkien aikojen laajimmassa syöpäkipua arvioivassa tutkimuksessa saatiin mielestäni mielenkiintoisia tuloksia omasta rakkaasta kotimaastani:
- Mukana 12 maata
- 4824 syöpäpotilasta, joista 383 Suomesta.

Keskimäärin 57% kaikista kärsi kivusta päivittäin, Suomessa ko. luku oli 75 % !
Keskimäärin 16% kertoo kärsivänsä kivusta koko ajan, Suomessa 21 % !
Vas-kipuasteikolla 0-10 (0 ei kipua) päivittäistä kipua arvioitaessa, 21 % koki kipunsa voimakkuudeksi  5 tai yli, luku Suomessa 37 % !
Suomessa 35 % edellämainituista potilaista ei saanut mitään hoitoa kipuihinsa!
Suomalaisista haastatelluista syöpäpotilaista 56 % koki syöpäkipunsa sietämättömäksi, kun keskimääräinen prosentti oli 36 %, hyvä suomi!
Surullisin tieto on, että 42% haluaisi kuolla kivun takia (keskiarvo 30%)..

78 % Suomalaisista on sitä mieltä että hoitava yksikkö ei aina välitä elämänlaadusta, keskiarvon ollessa 50%

34 % kokee ettei hoitava lääkäri ymmärrä että kipu on ongelma (keskiarvo 13%)

56 % kertoo ettei hoitava lääkäri kysy kivuista (keskiarvo 27 %)

Jopa 81 % tutkimuksen suomalaisista koki kipulääkityksensä riittämättömäksi!

46 % kipulääkkeitä saavista sai vahvoja opioideja, suomessa vain 11 %, vaikka tarvetta selvästi olisi.

Osaston ylilääkäri anestesiologi Eero Vuorinen, summaa luennossaan yhteenvedon tutkimustuloksista näin:

Dia 29 .O {color:black; font-size:149%;} a:link {color:#96A200 !important;} a:active {color:#FFB100 !important;} a:visited {color:#CE3B00 !important;}
 • Syöpäkivun hoito on Euroopassa sattumanvaraista
 • Parannusta ei ole tapahtunut 90-luvulta
 • Yleisesti hyväksyttyjä ohjeita ja kriteerejä ei noudateta
 • Lääkkeitä pihdataan
 • Syöpäkivun haitallisia psykologisia, sosiaalisia ja lääketieteellisiä vaikutuksia ei huomioida
 • Kyseessä on eettinen ongelma joka voidaan liittää keskusteluun eutanasiasta ja priorisoinnista
 • Dia 30 .O {color:black; font-size:149%;} a:link {color:#96A200 !important;} a:active {color:#FFB100 !important;} a:visited {color:#CE3B00 !important;}
  Vahvoja opioideja käytetään Suomessa syöpäkivun hoitoon vähiten kaikista
  Euroopan maista.
Valtavan surullista eikä mitään tehdä! Hyvä Suomi! On lottovoitto olla suomalainen syöpäpotilas.