Suomen kipuyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja, ylilääkäri Eero Vuorinen kritisoi suomalaisen syöpäkivun hoidon ja saattohoidon tilaa. Hänen mukaansa mikään laki ei velvoita kuntia järjestämään edes minimitason kivun hoitoa. Vuorinen kritisoi sitä, että hoitotakuu ei koske syöpäkivun hoitoa tai saattohoitoa. Hoidon toteutuminen on sattumanvaraista eikä sen toteutumista valvota.

Täällä blogissakin siteeraamani European Pain in Cancer -tutkimuksen mukaan Suomessa käytetään Euroopan maista suhteellisesti vähiten vahvoja kipulääkkeitä. Tämä kuinka ollakaan vaikuttaa suuresti potilaiden elämänlaatuun.

Mediuutisista kyseistä asiaa lukiessani törmäsin myös tietoon brittitutkimuksesta, jossa selvitettiin lääkärin omakohtaisten sairauskokemusten vaikutusta hänen antamaansa hoitoon. Tutkimuksessa haastatellut vastavalmistuneet sekä erikoislääkärit kokivat, että omakohtaiset sairauskokemukset olivat tehneet heistä empaattisempia ja potilaskeskeisempiä lääkäreitä. Jotkut lääkäreistä totesivat samalla että omakohtaisten sairauskokemusten tuovan pitkällä tähtäimellä sellaista ymmärrystä, mitä pelkkiä oppikirjoja lukemalla ei pysty hankkimaan. Opiskelun aikaiset omat tai läheisten vakavat sairaudet kuinka ollakaan vaikuttivat opiskelumenestykseen ja masentuneisuuteen. 

Kipututkimuksesta lisää: http://www.paineurope.com/files/EPIC-Helsinki_2007_0.ppt.

Lääkäritutkimuksesta lisää: 'It gives you an understanding you can't get from any book.' The relationship between medical students' and doctors' personal illness experiences and their performance: a qualitative and quantitative study.