TIISTAI 11. MARRASKUUTA 2008

MITEN SYÖPÄÄ HOIDETAAN TULEVAISUUDESSA?

SEPPO PYRHÖNEN, professori,
TURUN YLIOPISTO

SYÖVÄN HOITO GEENITERAPIALLA

 • Miten geeniterapia toimii?
 • Mitä tuloksia geeniterapian eri lähestymistavoilla on saatu syöpä- ja muissa potilaissa?
 • Syövän geeniterapia tänään
 • Syövän geeniterapia huomenna

AKSELI HEMMINKI, tutkimusprofessori  HELSINGIN YLIOPISTO JA HUS

SYÖVÄNHOITO YKSITYISSEKTORILLA

 • potilaslähtöinen näkökulma
 • kokonaisvaltaisuus
 • tutkimus

TIMO JOENSUU, ylilääkäri, dosentti  DOCRATES KLINIKKA

SYÖVÄN TERVEYSTALOUDELLINEN NÄKÖKULMA

 • Syöpälääkekustannukset kaksinkertaistuvat
 • Syövän lääkehoidon näkökulma

PIRKKO KELLOKUMPU-LEHTINEN, professori TAYS

14.10 ALUEELLISET EROT SYÖVÄN HOIDOSSA – RESURSSIKYSYMYS VAI TARKOITUKSENMUKAISUUSKYSYMYS?

Case PPSHP

 • Hoitoketju: keskittäminen - työnjako - haasteena pitkät matkat
 • Erityisosaamisen vaikutus - koettu hoidon laatu
 • Uusien hoitojen käyttöönotto - vaatimukset hyvälle hoidolle
 • Mitä tulevaisuudessa - uhkaako alueellinen eriarvoistuminen?

 • TAINA TURPEENNIEMI-HUJANEN, professori PPSHP

SYÖPÄPOTILAS – TUNTEET, ODOTUKSET, TOIVEET JA TOTUUS

 • Hoitosuhde
 • Yksilö
 • Parisuhde
 • Perhe

LEENA ROSENBERG, toiminnanjohtaja, SUOMEN SYÖPÄPOTILAAT RY

KESKIVIIKKO 12. MARRASKUUTA 2008

VIIVEET SYÖPÄHOITOIHIN PÄÄSYSSÄ – HENKILÖSTÖ VAI HOITOKÄYTÄNTÖKYSYMYS?

 • Henkilöstön riittävyys
 • Johtamisen haasteet
 • Hoitokäytäntöjen ja -prosessien kehittäminen
 • Lääkkeiden terveystaloudellinen arviointi

TERHI HERMANSON, lääkintöneuvos
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

TARVITAANKO SUOMESSA KANSALLINEN SYÖPÄSUUNNITELMA?

 • Mitä pitäisi suunnitella?
 • Selvitäänkö ilman suunnitelmaa?
 • Väestö ikääntyy, resurssit tiukalla
 • Laadukas hoito, kohtuulliset kustannukset, esimerkilliset seulonnat

HARRI VERTIO, pääsihteeri, SYÖPÄJÄRJESTÖT

SYÖPÄKIVUN HOITO – TARUA JA TOTTA

 • Toteutuuko hyvä syöpäkivun hoito?

EERO VUORINEN, osastonylilääkäri , KYMSHP


POTILAS ON PÄÄMIES - POTILAIDEN ASEMA JA NÄKEMYKSET OMASTA HOIDOSTA VAHVISTUNEET

 • Tieto ei aina lisää tuskaa - potilaan oikeus informaatioon
 • Potilas ja lääkäri päättävät kukin omista elämistään - itsemääräämisoikeus, suostumus ja hoitotahto
 • Potilaan oikeus kyseenalaistaa - lääkärin ei syytä "ottaa nokkiinsa"
 • Ongelmat kärjistyvät turhaan - potilaan ja lääkärin oikeudet eivät ole vastakkaiset

JONI SIIKAVIRTA, varatuomari, toimitusjohtaja
Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy

UNOHTUUKO POTILAAN HOITAMINEN?

 • Mikä on tärkeää hoitopäätösten teossa?
 • Milloin syöpää on hoidettu riittävästi?
 • Hoidetaanko omaisia?

KAIJA HOLLI, professori
TAMPEREEN YLIOPISTO

SYÖPÄ SUOMESSA 2015

 • Väestö vanhenee - potilasmäärät kasvavat
 • Mistä resurssit?
 • Toteutuuko hoidon tasa-arvo?

RISTO SANKILA, Dos., ylilääkäri
SUOMEN SYÖPÄREKISTERI

15.45 - 16.30 Syöpävakuutus - taloudellista turvaa sairastuneelle

PIRJO PÖNTYNEN, vakuutuspäällikkö, OP-Henkivakuutus